ZĽAVA 10 % na Cemio kamzík® a RED3®. Použite kód: MSHOKEJ24. Viac info TU

x
logo GSKlub.sk modré logo GSKlub.sk modré
Neváhajte nás kontaktovať: 031/701 82 51 (Po-Pia: 8:30 - 16:00)
Hľadať
0 0,00
Prázdný košík

Váš košík je ziaľ prázdný.

Pokiaľ si neviete rady s výberom, obráťte sa na nás na 031/701 82 51 alebo na eshop@gsklub.sk. Pomôžeme Vám.

Menu

Pravidlá členstva v GS Klube

Pravidlá členstva v GS Klube a obchodné podmienky

 1. Členom GS Klubu pre všetkých, ktorí si vážia zdravie (ďalej len „GS Klub”), sa môže stať každý občan Slovenskej Republiky starší ako 18 rokov, ktorý súhlasí s týmito pravidlami členstva v GS Klube a splní všetky tu uvedené podmienky členstva. Účelom GS Klubu je zabezpečiť pre členov GS Klubu výhodnejší nákup produktov obchodnej spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o.
 2. Pre vznik členstva je potrebné vyplniť registračný formulár na internetových stránkach http://www.gsklub.sk//, prípadne zaslať na adresu spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta vyplnenú prihlasovaciu kartičku. Prihlasovacie kartičky sú dočasne umiestnené v baleniach prípravkov GS.
 3. Ako dôkaz o novo vzniknutom členstve bude členovi zaslaný poštou alebo e-mailom
  v najbližšom možnom termíne tzv. uvítací list. Súčasťou listu je prihlasovacie meno a heslo člena.

  1. Člen dáva účasťou a členstvom v GS Klube súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje, ktoré osobne uviedol v elektronickom formulári či na prihlasovacej kartičke do GS Klubu boli zaradené do databázy spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., spoločnosťou spracované za účelom vykonávania marketingových akcií v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a to po dobu od vstupu člena do GS Klubu do zániku členstva v GS Klube. Spoločnosť sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje zabezpečí pred zneužitím a že ich použije výhradne za účelom vykonávania svojich marketingových akcií. Člen nesie zodpovednosť za pravdivosť údajov na prihláške či elektronickom formulári do GS Klubu a spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté uvedením nepravdivých údajov.
 4. Člen klubu dáva svojou registráciou súhlas na zasielanie reklamných materiálov spoločnosťou GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o.. V prípade, že si člen  nepraje také zasielanie, je povinný písomne informovať spoločnosť na adrese GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta.
 5. Člen dáva účasťou a členstvom v GS Klube súhlas k tomu, že v prípade výhry
  v súťažiach usporiadaných v rámci GS Klubu môže byť jeho meno uverejnené na webových stránkach GS Klubu a iných propagačných materiáloch.
 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť podmienky či pravidlá členstva v GS Klube, prípadne akciu prerušiť či odložiť, alebo zrušiť.
 7. Spoločnosť GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu výšky poskytnutých zliav na prípravky GS.
 8. Všetka komunikácia medzi spoločnosťou a členom bude prebiehať na poštovú alebo mailovú adresu člena, ktorá je uvedená na registračnom formulári či na prihlasovacej kartičke.
 9. Prípadnú zmenu adresy, telefónneho čísla, alebo e-mailu je člen povinný včas spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. nahlásiť. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za stratu komunikácie s členom v prípade neoznámenia zmeny adresy, príp. telefónneho čísla a e-mailu člena.
 10. Členstvo v GS Klube oprávňuje členov k užívaniu klubových výhod.
 11. Členom GS Klubu sa zákazník stáva na dobu neurčitú.
 12. V prípade, že sa člen rozhodne ukončiť svoje členstvo v GS Klube, je povinný zaslať písomne oznámenie, potvrdené svojim podpisom na adresu spoločnosti.
 13. GS Klub sa zaväzuje včas informovať svojich členov  o nových možnostiach čerpania klubových výhod a zliav i o akciách organizovaných pre svojich členov. Zároveň sa GS Klub zaväzuje informovať svojich členov o všetkých zásadných zmenách v pravidlách členstva. Aktuálne pravidlá členstva GS Klubu sú vždy uvedené na stránkach http://www.gsklub.sk .
  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na  eshop@gsklub.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom  určeným  podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zásielkový obchod pre členov GS Klubu

 1. Zásielkový obchod je určený výhradne pre členov GS Klubu. Zásielkový obchod sa uskutočňuje výhradne na adresy v Slovenskej republike.
 2. Prípravky GS je možné objednávať dvoma spôsobmi:
  • Elektronická objednávka
   • internetová objednávka cez e-shop na internetových stránkách http://www.gsklub.sk//
   • na objednávky cez internet sa poskytuje zľava 15 % z orientačnej predajnej ceny lekárne (prehľad orientačných cien prípravkov
    GS nájdete na stránkach spoločnosti http://www.gsklub.sk//)
   • v deň odoslania zásielky bude objednávateľovi zaslaný informačný e-mail s podacím číslom vystavenej a odoslanej objednávky (tak môže člen sledovať, kde sa jeho zásielka momentálne nachádza)
  • Písomná objednávka
   • vyplnením a zaslaním tohto objednávkového formulára poštou na adresu: GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, Zoltána Kodálya 796/29, 924 01 Galanta
   • na objednávky zaslané písomne sa poskytuje zľava 15 % z orientačnej predajnej ceny lekárne (prehľad orientačných cien prípravkov GS nájdete na stránkach spoločnosti http://www.gsklub.sk//)
   • k úspešnému vybaveniu objednávky je potrebné, aby ju člen klubu zaslal doporučene
   • pre úspešné vybavenie písomnej objednávky je potrebné na objednávkovom formulári kompletne vyplniť údaje pre zaslanie vrátane Vášho prihlasovacieho mena a to čitateľne, paličkovým písmom (v prípade nečitateľnosti či nekompletnosti údajov neručí spoločnosť za správne doručenie objednávky)
 3. Pri objednávke nad 29 €  je poštovné a balné hradené spoločnosťou
  GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. Pri objednávke nižšej ako 29 EUR hradí poštovné a balné objednávateľ. Poštovné a balné je účtované vo výške 4,00 EUR na jednu objednávku.
 4. Zásielka bude vyexpedovaná najneskôr do 7 pracovných dní od obdržania objednávky. Zásielky sú zasielané Slovenskou poštou, a.s. , alebo inou prepravnou spoločnosťou výhradne cez pracovné dni. Preprava a dodanie sa riadia poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s.. Všetky  zásielky sú zasielané doporučene.
 5. Doručená zásielka je hradená platbou pri prevzatí – dobierka.
 6. V prípade straty objednaných prípravkov pri poštovnej preprave trvá vybavenie reklamácie podľa ustanovení poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s. 1 mesiac.
 7. Člen má po doručení prípravku na ním uvedenú adresu nárok na vrátenie zaplatenej čiastky za tieto prípravky, ak ich pošle nepoškodené a viditeľne nepoužité späť na adresu GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta najneskôr do 14 dní od obdržania týchto prípravkov. Čiastka zaplatená za tieto prípravky bude zákazníkovi zaslána poštovou poukážkou bez zbytočného odkladu, akonáhle budú tieto prípravky doručené za vyššie uvedených podmienok na našu adresu.
 8. Vždy aktuálne informácie o všetkých prebiehajúcich akciách a súťažiach pre členov
  GS Klubu nájdete na webových stránkach http://www.gsklub.sk .
Farmaceutická kvalita naše produkty sú špičkové
Používame účinné látky v overených dávkach
Darček k nákupu pri nákupe nad 45 €
Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 €